سیاست های حریم خصوصی

سیاست‌نامه حریم خصوصی

سالار جاده ، احترام به حریم خصوصی مشتریان را جز قوانین خود در نظر گرفته است و خود را ملزم به حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان می داند . از طرفی با توجه به اینکه در پروسه سایت ، جمع آوری و پردازش اطلاعات به دلیل فرایند های سایت بخش غیرقابل اجتنابی می باشد ، لذا به این منظور این سند با عنوان ” سیاست های حریم خصوصی ” آماده شده و به شما عزیزان جهت اطلاع ارائه می گردد.

مفاد این سند شامل :

۱-         تغییرات این سند و تکلیف شما به اطلاع‌رسانی تغییر اطلاعات شخصی

۲-         سایت و خدمات اشخاص ثالث

۳-         کدام اطلاعات شخصی توسط دیوار جمع‌آوری می‌شوند

۴-         از اطلاعات شخصی چه استفاده‌ای می‌کنیم

۵-         اطلاعات شخصی در اختیار چه اشخاصی قرار می‌گیرند

۶-         امنیت اطلاعات شخصی

۷-         پرسش‌ها و درخواست‌های شما

۸-        شرایط درخواست

در این سند، منظور از «دیوار» و «ما»، شرکت آگه پردازان هوشمند با شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ است.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر